Mywords - Angol szótanulás kezdőlap Magyar Internet Média és Web Díj 2010 Médiadíj 2010
I. helyezés
Oktatás kategória
Angoltanulás, angol nyelvvizsga, angol tesztek

Mywords.hu angol NYELVTAN - Ha nyelvtani tudásod szeretnéd bővíteni...

A MyWords.hu egy angoltanulást segítő rendszer. Honlapunkon bővítheted angol szókincsed, találsz angol nyelvvizsga teszteket, angol nyelvtani segédleteket, angol önéletrajz mintát, utazással kapcsolatos hasznos útiszótárat.
 

DETERMINÁNSOK (DETERMINERS)

Meghatározzák a mögöttük álló névszót.
Egy főnév előtt csak egy determináns állhat.

Specifikus determinánsok

  1. határozott névelő - ld. külön fejezetben

 

  1. mutatószó

 

egyes szám

többes szám

közelre mutató

this (ez a ...)

these (ezek a ...)

távolra mutató

that (az a ...)

those (azok a ...)

Who's this / that woman in the picture? (Ki ez a / az a nő a képen?)

These flowers are rather withered, but those (ones) look nice. (Ezek a virágok elég hervadtak, de azok szépek.)

  1. a one / ones el is maradhat a mutatószó mögül (ami így mutató névmás lesz)

 

  1. birtokos determináns

 

Egyes szám

Többes szám

1. személy

my (az én ...-m)

our

2. személy

your

your

3. személy

his
hers
its

their

  1. a birtokot jelölő főnév előtt fordulnak elő

pl. This is my car. (Ez az én autóm.)
DE: This car is mine. (Ez az autó az enyém.) - birtokos névmás

Általános determinánsok

  1. határozatlan  névelő - ld. külön fejezetben

 

  1. egyéb

Determináns

Használata

példa

all

egész csoportra, mennyiségre utal (minden, az összes)

All the children were there.
All of them were playing.
I've done all my homework.

every

egész csoportra, vagy csoport tagjaira utal (minden)

I enjoyed every day of my holiday.

each

a csoport tagjaira egyenként utal (minden egyes)

I gave a book to each child.
Each of them were interested in it.

both... and,
both

a kettő közül mindkettő

Both her mother and her father are doctors.
Both of her parents are doctors.
Both of them work at the hospital.

either... or,
either

vagy... vagy
bármelyik a kettő közül

Either Jack or Jill can tell you.
Either of them is OK.

neither... nor,
neither

sem... sem
egyik sem a kettő közül
utána nem lehet tagadás

Neither Jack nor Jill were at home.
Neither team played well.
Neither of them helped me.

some

-valamennyi, egy kevés...,
egy kis..., néhány
-megszámlálható és megszámlálhatatlan főnévvel is

I'd like some apples, please.
Would you like some tea?

any

-some megfelelője kérdő és tagadó mondatban
-megszámlálható és megszámlálhatatlan főnévvel is

I don't need any apples.
Have you got any money?

many

-sok, utána megszámlálható főnév áll többesszámban
-kérdő, tagadó mondatokban is

He has many friends.

much

-sok, utána megszámlálhatatlan főnév áll egyesszámban
-kérdő, tagadó mondatokban is

I have much work to do.

a lot of
lots of

-sok, utána megszámlálható főnév áll többesszámban
-vagy megszámlálhatatlan főnév áll egyesszámban

There were lots of people at the party.
It costs a lot of money.

several

-számos
-utána többes számú főnév

I've been there several times.

few
a few

(túl) kevés
néhány
-utánuk megszámlálható főnév áll többesszámban

Few people shared my opinion.
On the way home I met a few friends.

little
a little

(túl) kevés
egy kis...
- utánuk megszámlálhatatlan főnév áll egyesszámban

I only had little time, so I couldn't phone you.
With a little help I'll surely manage.

no

-any helyett
-igét nem tagadjuk

He hasn't got any friends.
- He has got no friends.

none

-egyik sem a sok közül
-igét nem tagadjuk

None of his friends came.
He has left none.

another

-egy másik

Apart from my BMW I have another car.

the other

-a másik, a többi

One guest wanted red wine, but the other guest(s) drank white.

other

-további

Have you got any other questions?


Közösségi oldalak
 
Címkék
Szótanulás Angol útiszótár Szobafoglalás e-mail angol nyelven Albánia Ausztria Belgium Bosznia-Hercegovina Bulgária Korfu Kréta Nagy-Britannia Horvátország Ciprus Franciaország Gran Canaria Görögország Olaszország Madeira Mallorca Málta Montenegro Hollandia Portugália Szicília Spanyolország Svájc Törökország Saját szótár Főnevek Névelők Melléknevek Elöljárószók Névmások Számnevek Egyszerű jelen (Present simple) Folyamatos jelen (Present continuous) Angol befejezett jelen (Present perfect) Angol egyszerű múlt (Simple Past) Folyamatos múlt (Past Continuous) Befejezet múlt (Past Perfect) Egyszerű jövő (Simple Future) Folyamatos jövő (Future Continuous) Befejezett jövő (Future Perfect) Szenvedő szerkezet (Passive voice) Függő beszéd Feltételes mód Felszólító mód Műveltető szerkezet Angol Kötőmód (Subjunctive) Angol igenevek Angol elsődleges segédigék Szavak az angol nyelvű állásinterjúhoz Hasznos kifejezések az angol nyelvvizsgához Képleírás angolul Szibériai tigris Bonaparte Napoleon A csokoládé története Angol nyelvvizsga tesztek Motivációs levél angol nyelven Tanulmányok és munkatapasztalat angolul Személyes képességek angolul Angol szavak utazáshoz Motiváció, karriercélok angolul Fizetés Telefonos interjú angolul Önéletrajz angol nyelven
Szótanulás | Nyelvtan | Saját szavak | Nyelvvizsga | Állásinterjú | Utazás |
Kapcsolatfelvétel | Médiaajánlat | Adatvédelem
© 2009 Mywords