Mywords - Angol szótanulás kezdőlap Magyar Internet Média és Web Díj 2010 Médiadíj 2010
I. helyezés
Oktatás kategória
Angoltanulás, angol nyelvvizsga, angol tesztek

Mywords.hu angol NYELVTAN - Ha nyelvtani tudásod szeretnéd bővíteni...

A MyWords.hu egy angoltanulást segítő rendszer. Honlapunkon bővítheted angol szókincsed, találsz angol nyelvvizsga teszteket, angol nyelvtani segédleteket, angol önéletrajz mintát, utazással kapcsolatos hasznos útiszótárat.
 

ELÖLJÁRÓSZÓK (PREPOSITIONS)

Az utánuk lévő főnevek és névmások mindig tárgyesetben állnak, pl me, him, her, us, then

Idő kifejezése

Elöljárószó

Használata

példa

in

hónapok

in January (januárban)

in

évszámok

in 2009 (2009-ben)

in

évszakok

in summer (nyáron)
in the summer of 2009 (2009 nyarán)

in

napszak

in the morning (reggel)
De: at noon, midday (délben),
at midnight (éjfélkor)
at night (éjjel)

in

időtartam

in a minute (egy perc múlva)

in the beginning/ end

kezdetben / végül

In the beginning I hoped he was joking but in the end I realised he wasn't. (Eleinte azt reméltem, hogy viccel, de végül rájöttem, hogy nem.)

at the beginning/ end

vmnek az elején / végén

at the beginning / end of the book (a könyv elején / végén)

at first / last

kezdetben / végül

At first I couldn't find the street. (Eleinte nem találtam az utcát.)

at

ünnepek, hétvége

at Christmas (karácsonykor)
at the weekend (hétvégén)

at

időpont (óra meghatározás)

at half past 5 (fél hatkor)

at

kor

at the age of 24 (24 éves korban)

on

a hét napjai

on Tuesday (kedden)

on

dátum

on March 15th (március 15-én)

on

ünnepek

on Easter Monday (húsvét hétfőn)
on my birthday (a születésnapomon)

on

nap + napszak

on Sunday morning (vasárnap reggel)

on + ing-es alak

-kor, -kör

on getting home (hazaéréskor)

after

után

after dinner (vacsora után)

before

előtt

before Christmas (karácsony előtt)

between

között

between Monday and Friday (hétfő és péntek között)

by

egy bizonyos időpontnál nem későbben

by Wednesday (szerdára)

during

egy bizonyos időtartam alatt

during the trip (az utazás alatt/ folyamán)

for

időtartam

for two weeks (két hétre)

from. to
from. till / until

tól. ig

from Monday to/till/until Friday (hétfőtől péntekig)

past

időpont (óra meghatározás)

14 minutes past 12. (12 óra múlt 14 perccel)

since

óta (konkrét időpont)

since 1986 (1986 óta)

till / until

egy konkrét időpontig

till / until tomorrow (holnapig)

to

időpont (óra meghatározás)

5 minutes to 2 (2 óra lesz 5 perc múlva)

within

Egy bizonyos időn belül

within a day (egy napon belül)

 

Hely kifejezése

Elöljárószó

Használata

példa

in

helyiség, épület, utca, város, ország

in the living room (a nappaliban)
in Budapest (Budapesten)

in

könyv, újság

in the book (a könyvben)

in

autóban

in my car (az autómban)

in

 

in the picture (a képen)
in the world (a világban)
in the country (vidéken)
in the sky (az égen)

in front of

vm előtt

in front of the church (a templom előtt)

in

tartózkodás vmilyen intézményben, nem rendeltetésszerűen

I am in the hospital to visit my son. (A kórházban vagyok a fiamat meglátogatni.)

at

lakcím

at 22nd Main St. (Fő utca 22-ben)

at

asztal

at the table (az asztalnál)

at

események

at the concert (a koncerten)

at

tartózkodás vmilyen intézményben, rendeltetésszerűen
(pl iskolában diákként)

My son is at hospital. (A fiam kórházban van.)

at

vknek a lakásán

at my grandparents' (a nagyszüleimnél)

on

valaminek a felületén

on the table (az asztalon)
on the wall (a falon)

on

valamelyik oldalon

on the left (bal oldalon)

on

emelet

on the first floor (az első emeleten)

on

tömegközlekedés

on the bus (a buszon)

on

TV, rádió

on TV (a tévében)

by, next to, beside

vm mellett

Jane is standing beside the car. (Jane az autó mellett áll.)

near

vmhez közel

I live near the post office. (Közel lakom a postához.)

besides

vkn/vmn kívül

Besides English he speaks German. (Az angolon kívül németül is beszél.)

under

vm alatt

The bag is under the table. (A táska az asztal alatt van.)

below

vmnél alacsonyabban (átvitt értelemben is)

below the average (az átlag alatt)
below the surface (a felszín alatt)

over

vmn át, keresztül
vmnek a túloldalán

Walk over the bridge. (menj át a hídon.)
over the hills (a dombokon túl)

over

több, mint

over 18 (18 év fölött)

above

vm fölött

The lamp is above the desk (a lámpa az íróasztal fölött van)

across

vmn át, keresztül
vmnek a túloldalán

I walked across the road. (Átmentem az úton.)
They live across the road. (Az út túloldalán laknak.)

along

mentén, hosszában, végig

Walk along the road. (Menj végig az úton.)

through

át, keresztül zárt térben

through the tunnel (az alagúton keresztül)

to

vmilyen helyre

go to the cinema (moziba menni)
to London (Londonba)

into

befelé irányuló mozgás

He went into the house (Bement a házba)

out of

kifelé irányuló mozgás

He went out of the house. (Kiment a házból.)

towards

vmnek az irányába, de nem éri el

Go 5 meters towards the house. (Menj 5 métert a ház felé.)

onto

vmnek a felületére irányuló mozgás.

The dog jumped onto the table. (A kutya felugrott az asztalra.)

off

vhonnan lefelé

The cat jumped off the roof. (A macska leugrott a tetőről.)

from

vhonnan

I arrived home from work. (Hazaértem a munkából.)

outside

épületen kívül

Let's meet outside the theatre. (A színházon kívül találkozzunk.)

inside

épületben bent

inside the house (bent a házban)

opposite

vmvel szemben

The bank is opposite the post office. (A bank a postával szemben van.)

between

között (valami 2 dolog között van)

The post is between the shop and the park. (A posta a bolt és a park között van.)

among

között (a dolgokat tömegnek tekintjük)

I lost my way among the crowd. (Eltévedtem a tömegben.)

up

lentről felfelé

He went up the hill. (Felment a dombra.)

down

fentről lefelé

He went down the hill. (Lement a dombról.)

around

vm körül

They were sitting around the campfire. (A tábortűz körül ültek.)

 

Egyéb elöljárószavak

Elöljárószó

Használata

példa

for / to

vk részére, számára

a present for my friend (ajándék a barátomnak)

from

-tól, -től

a present from my friend (ajándék a barátomtól)

by

vk által létrehozott

a book by Mark Twain (Mark Twain által írt könyv)

by

közlekedési eszközzel

by bus (busszal)

by

bizonyos mértékű emelkedés, csökkenés

Prices have risen by 10 percent. (Az árak 10 százalékkal emelkedtek.)

about

vmilyen témáról

They were talking about the trip. (Az utazásról beszélgettek.)

as

hasonlóság (abban a minőségben, valóban az)

In the ancient times prisoners were sold as slaves. (Az ókorban a rabokat rabszolgaként adták el.)

like

hasonlóság (csak úgy tesz, pedig nem az)

He works like a slave. (Úgy dolgozik, mint egy rabszolga.)


Közösségi oldalak
 
Címkék
Szótanulás Angol útiszótár Szobafoglalás e-mail angol nyelven Albánia Ausztria Belgium Bosznia-Hercegovina Bulgária Korfu Kréta Nagy-Britannia Horvátország Ciprus Franciaország Gran Canaria Görögország Olaszország Madeira Mallorca Málta Montenegro Hollandia Portugália Szicília Spanyolország Svájc Törökország Saját szótár Főnevek Névelők Melléknevek Elöljárószók Névmások Számnevek Egyszerű jelen (Present simple) Folyamatos jelen (Present continuous) Angol befejezett jelen (Present perfect) Angol egyszerű múlt (Simple Past) Folyamatos múlt (Past Continuous) Befejezet múlt (Past Perfect) Egyszerű jövő (Simple Future) Folyamatos jövő (Future Continuous) Befejezett jövő (Future Perfect) Szenvedő szerkezet (Passive voice) Függő beszéd Feltételes mód Felszólító mód Műveltető szerkezet Angol Kötőmód (Subjunctive) Angol igenevek Angol elsődleges segédigék Szavak az angol nyelvű állásinterjúhoz Hasznos kifejezések az angol nyelvvizsgához Képleírás angolul Szibériai tigris Bonaparte Napoleon A csokoládé története Angol nyelvvizsga tesztek Motivációs levél angol nyelven Tanulmányok és munkatapasztalat angolul Személyes képességek angolul Angol szavak utazáshoz Motiváció, karriercélok angolul Fizetés Telefonos interjú angolul Önéletrajz angol nyelven
Szótanulás | Nyelvtan | Saját szavak | Nyelvvizsga | Állásinterjú | Utazás |
Kapcsolatfelvétel | Médiaajánlat | Adatvédelem
© 2009 Mywords