Mywords - Angol szótanulás kezdőlap Magyar Internet Média és Web Díj 2010 Médiadíj 2010
I. helyezés
Oktatás kategória
Angoltanulás, angol nyelvvizsga, angol tesztek

Mywords.hu angol NYELVTAN - Ha nyelvtani tudásod szeretnéd bővíteni...

A MyWords.hu egy angoltanulást segítő rendszer. Honlapunkon bővítheted angol szókincsed, találsz angol nyelvvizsga teszteket, angol nyelvtani segédleteket, angol önéletrajz mintát, utazással kapcsolatos hasznos útiszótárat.
 

Elsődleges segédigék

elsődleges segédigék (Primary Auxiliaries): főigeként is használatosak

be, do, have

Szótári alakok: be, was/were, been

Használata:

 1. minden igeidő folyamatos szemléletű alakjának képzésére, a főige -ing végződéssel ellátott alakjával együtt (ld. igeidők)
 1. a szenvedő igeragozás (Passive Voice) képzésére egyszerű és folyamatos szemléletben, a főige 3. szótári alakjával (ld. passzív)

 

 1. be + to-infinitive szerkezet

a.) tervbe vett, a jövőben esedékes cselekvés / történés megfogalmazására
They are to travel to New York in summer. (New Yorkba utaznak a nyáron.)

      b.) múltban tervezett és bekövetkezett cselekvés    
She was to arrive last week. (Úgy volt, hogy múlt héten jön. - és ez meg is történt)

            c.) múltban tervezett és meghiúsult esemény
We were to have spent a few days in Rome but we ran out of money. (Úgy volt, hogy egy pár napra elmegyünk Rómába, de elfogyott a pénzünk.

            d.)  utasítások adása  
You are to get home by 11 at the latest. (Legkésőbb 11-re haza kell jönnöd.)

       A be főigei használata:

 1. létezés kifejezése: Our flat is on the 3rd floor. (A lakásunk a 3. emeleten van.)
 2. állapot kifejezése: I am a bit upset about her. (Egy kicsit haragszom rá.)
 3. kor, méret kifejezése.

Her son is 15 (years old.) (A fia 15 éves.)
This church is 500 years old. (Ez a templom 500 éves)
Ha tárgyak koráról beszélünk, ki kell tenni a years old kifejezést.

      4.   it + be szerkezet
a.) idővel, dátummal, távolsággal, időjárással kapcsolatos kifejezések
It is a sunny day.
b.) ha valakinek a személyazonossága felől érdeklődünk
-Who is it? -It is me, Jack. (-Ki az? -Én vagyok, Jack.)  
c.) ha a mondat alanya főnévi igenév vagy mellékmondat  
It is very kind of you to help me with the cooking. (Nagyon kedves tőled, hogy segítesz főzni.)
d.) ha egy szónak külön nyomatékot akarunk adni
It was me who broke the window. (Én törtem be az ablakot.)

 1. there + be szerkezet

a mondattal határozatlan alany létezését hangsúlyozzuk
There is nothing I can do for you. (Semmit sem tehetek érted.)

 

Do
Szótári alakok: do, did, done

Használata:
1.   a főigék jelen és múlt idejű kérdő és tagadó alakjának képzésére
(ld. igeidők)

 1. állító mondatban nyomatékosítás

I did see the murder. (Tényleg láttam a gyilkost.)

      3.   felszólító, tiltó mondatokban
Don't be silly! (Ne hülyéskedj!)
felszólító mondatokban nyomatékosítás
Do take a seat! (Foglalj helyet!)

 1. ha a mondatban kifejezett állítást vagy tagadást megtoldjuk

My husband usually stays up late and so do I. (A férjem általában sokáig marad fenn, és én is.)
We did not enjoy the trip and neither/nor did our friends.(Nem éreztük magunkat jól az úton, és a barátaink se.)

 1. csodálkozás, meglepetés kifejezésére

-John has a new car. -Oh, does he? I didn't know.  (Johnnak új kocsija van. Tényleg? Nem is tudtam.)

A do főigei használata:

 1. csinálni jelentéssel

What are you doing in your summer holiday? (Mit fogsz csinálni a nyári szünetben?)

 1. különböző kifejezésekben

Would you do me a favour? (Tennél nekem egy szívességet?)

 

Have
Szótári alakok: have, had, had

Használata:

 1. minden perfect igeidő képzése a főige 3. szótári alakjával

(ld. igeidők)

     2.   have to: szükségességet, külső kényszert fejez ki (kérdés, tagadás: do segédigével)
We have to get to the station by 5. (Ötre oda kell érnünk az állomásra.)

 1. műveltetés kifejezése: have + tárgy + 3. alak

                                           have + tárgy + ing alak
have + tárgy + to nélküli főnévi igenév

 1. had better + to nélküli főnévi igenév: tanács, javaslat megfogalmazása

You had better take a taxi. (Jobban teszed, ha taxival mégy.)

      5.   have got: birtoklás kifejezése, brit angolban
Have you got a car? (Van autód?)

A have főigei használata:

 1. birtoklás kifejezése

I do not have any money. (Nincs pénzem.)

 1. különböző kifejezésekben, ahol a have "helyettesít más igéket)

Why don't you have a rest? (Miért nem pihensz le?)
They are having (spending) a great time at the seaside. (Nagyon jól érzik magukat a tengerparton.)

 

Állítás

Kérdés

Tagadás

Jelen

Have
Have got

Do you have?
Have you got?

I don't have
I haven't got

múlt

Had
Had got

Did you have?
Had you got?

I didn't have
I hadn't got


Közösségi oldalak
 
Címkék
Szótanulás Angol útiszótár Szobafoglalás e-mail angol nyelven Albánia Ausztria Belgium Bosznia-Hercegovina Bulgária Korfu Kréta Nagy-Britannia Horvátország Ciprus Franciaország Gran Canaria Görögország Olaszország Madeira Mallorca Málta Montenegro Hollandia Portugália Szicília Spanyolország Svájc Törökország Saját szótár Főnevek Névelők Melléknevek Elöljárószók Névmások Számnevek Egyszerű jelen (Present simple) Folyamatos jelen (Present continuous) Angol befejezett jelen (Present perfect) Angol egyszerű múlt (Simple Past) Folyamatos múlt (Past Continuous) Befejezet múlt (Past Perfect) Egyszerű jövő (Simple Future) Folyamatos jövő (Future Continuous) Befejezett jövő (Future Perfect) Szenvedő szerkezet (Passive voice) Függő beszéd Feltételes mód Felszólító mód Műveltető szerkezet Angol Kötőmód (Subjunctive) Angol igenevek Angol elsődleges segédigék Szavak az angol nyelvű állásinterjúhoz Hasznos kifejezések az angol nyelvvizsgához Képleírás angolul Szibériai tigris Bonaparte Napoleon A csokoládé története Angol nyelvvizsga tesztek Motivációs levél angol nyelven Tanulmányok és munkatapasztalat angolul Személyes képességek angolul Angol szavak utazáshoz Motiváció, karriercélok angolul Fizetés Telefonos interjú angolul Önéletrajz angol nyelven
Szótanulás | Nyelvtan | Saját szavak | Nyelvvizsga | Állásinterjú | Utazás |
Kapcsolatfelvétel | Médiaajánlat | Adatvédelem
© 2009 Mywords