Mywords - Angol szótanulás kezdőlap Magyar Internet Média és Web Díj 2010 Médiadíj 2010
I. helyezés
Oktatás kategória
Angoltanulás, angol nyelvvizsga, angol tesztek

Mywords.hu angol NYELVTAN - Ha nyelvtani tudásod szeretnéd bővíteni...

A MyWords.hu egy angoltanulást segítő rendszer. Honlapunkon bővítheted angol szókincsed, találsz angol nyelvvizsga teszteket, angol nyelvtani segédleteket, angol önéletrajz mintát, utazással kapcsolatos hasznos útiszótárat.
 

AZ IGENEVEK (THE VERBALS)

Főnévi igenév (Infinitive)
Alakjai:

 

Cselekvő (Active)

Szenvedő (Passzív)

Present

to make

to be made

Present continuous

to be making

 

Perfect

to have made

to have been made

Perfect continuous

to have been making

 

1. A Present infinitiv használata:

  1. egyidejűség kifejezésére

a.) főnevek, névmások után

I bought a good book to read. (Vettem egy jó könyvet, hogy elolvassam.)
There's a lot to do. (Sok tennivalónk van.)

b.) közvetlenül igék után

  1. TO-infinitiv

Segédigék után: be, dare, have, need, ought, used
Egyéb igék után: pl. afford, agree, ask, begin, choose, claim, expect, fail, forget, happen, hate, help, hope, intend, manage, mean, offer, plan, prefer, pretend, promise, refuse, regret, start, try, want, wish

They decided to move house. = They decided that they should move house. (Úgy döntöttek, hogy elköltöznek.)

  1. TO nélküli infinitiv

Segédigék után: do, may, might, can, could, must, needn't, mustn't, need, dare, shall, will, should, would

c.) ige + közvetett tárgy + főnévi igenév

  1. TO-infinitiv

Pl. advise, recommend, believe, consider, find, imagine, know, suppose, think igék után
He asked me to keep it a secret. (Megkért, hogy tartsam titokban.)

  1. TO nélküli infinitiv

Pl. see, notice, watch, observe, hear, feel, let, help, know igék után
No-one saw him leave the house. (Senki sem látta, ahogy kiment a házból.)

d.) melléknevek után

It's impossible to get on with the new boss. = The new boss is impossible to get on with.
(Lehetetlen kijönni az új főnökkel.)

e.) ige + kérdőszóból lett kötőszó + TO infinitiv

I don't know what to do. (Nem tudom, hogy mit csináljak.)

2. A Perfect infinitiv használata:
- előidejűség kifejezésére

Segédigék után
You shouldn't have bought it. (Nem kellett volna megvenned.)
Egyéb igék után: pl. appear, happen, pretend, seem, claim, expect, believe, consider, find, know, report, say, suppose
She seems to have forgotten. (Úgy tűnik, elfelejtette.)

 

Az -ING alak (Gerund)

Alakjai:

 

Cselekvő (Active)

Szenvedő (Passzív)

Present

doing

being done

Perfect

having done

having been done

Használata:

  1. összetett főnevek elő vagy utótagjaként

dining-room (ebédlő)

  1. elöljárószók után

After getting up I usually go out for a run. (Felkelés után általában elmegyek kocogni.)

c.) bizonyos igék után
avoid, consider, deny, dislike, escape, excuse, finish, forgive, imagine, miss, postpone, practise, prevent, resist, suggest
He enjoys playing cards with his friends. (Szeret kártyázni a barátaival.)

d.) bizonyos kifejezések után
can't help, no use / good, worth, feel like
I can't stand getting up early. (Utálok korán kelni.)

e.) önmagában
Living in this city is boring. (Unalmas ebben a városban élni.)
The situation looks frightening. (A helyzet ijesztőnek tűnik.)

f.) időhatározói mellékmondat rövidítése
When buying shoes (=If you buy shoes) you should always try them on. (Ha cipőt veszel, mindig próbáld fel.)

 

 

Ige

Gerund

infinitive

remember
forget
stop

-ha a cselekvés egy előző, múltbeli cselekvésre utal vissza
I remember spending our holidays at Lake Balaton.
I shall never forget eating out with my friends.
Stop talking.

-ha a cselekvés előre, a jövőre utal

Remember to post the letter.

Don't forget to pay the bills.

I stopped to talk with my friend.

like

-élvezni
She likes eating out.

-szokás kifejezése
I like to stay up late.

love
hate
prefer

-általános értelemben
She hates driving.

-egy konkrét cselekvéskor
I hated to drive in the snow.

allow
advice
forbid
permit

-általános értelemben (nincs részeshatározó)
We allow smoking.

-konkrét értelemben (van részeshatározó)
We don't allow you to smoke here.

see
watch
hear

-a cselekvést folyamatában szemléljük
I heard her singing in the kitchen.

-a cselekvést egészben szemléljük
I heard her sing at the concert.

begin
start
continue

-hosszú, szokásos tevékenységre vonatkozik
She was 8 when she started learning English.

-ha az igét szellemi tevékenységet kifejező ige követi.
I started to realise it.

sorry

-már megtörtént esetért kérünk bocsánatot
Sorry for being late.

-jelenre vagy a jövőre vonatkozik
Sorry to disturb you.

try

-megpróbál megtenni valamit
I tried using a hammer.

-próbálkozik
I tried to lift it but I wasn't able to.

 


Közösségi oldalak
 
Címkék
Szótanulás Angol útiszótár Szobafoglalás e-mail angol nyelven Albánia Ausztria Belgium Bosznia-Hercegovina Bulgária Korfu Kréta Nagy-Britannia Horvátország Ciprus Franciaország Gran Canaria Görögország Olaszország Madeira Mallorca Málta Montenegro Hollandia Portugália Szicília Spanyolország Svájc Törökország Saját szótár Főnevek Névelők Melléknevek Elöljárószók Névmások Számnevek Egyszerű jelen (Present simple) Folyamatos jelen (Present continuous) Angol befejezett jelen (Present perfect) Angol egyszerű múlt (Simple Past) Folyamatos múlt (Past Continuous) Befejezet múlt (Past Perfect) Egyszerű jövő (Simple Future) Folyamatos jövő (Future Continuous) Befejezett jövő (Future Perfect) Szenvedő szerkezet (Passive voice) Függő beszéd Feltételes mód Felszólító mód Műveltető szerkezet Angol Kötőmód (Subjunctive) Angol igenevek Angol elsődleges segédigék Szavak az angol nyelvű állásinterjúhoz Hasznos kifejezések az angol nyelvvizsgához Képleírás angolul Szibériai tigris Bonaparte Napoleon A csokoládé története Angol nyelvvizsga tesztek Motivációs levél angol nyelven Tanulmányok és munkatapasztalat angolul Személyes képességek angolul Angol szavak utazáshoz Motiváció, karriercélok angolul Fizetés Telefonos interjú angolul Önéletrajz angol nyelven
Szótanulás | Nyelvtan | Saját szavak | Nyelvvizsga | Állásinterjú | Utazás |
Kapcsolatfelvétel | Médiaajánlat | Adatvédelem
© 2009 Mywords