Mywords - Angol szótanulás kezdőlap Magyar Internet Média és Web Díj 2010 Médiadíj 2010
I. helyezés
Oktatás kategória
Angoltanulás, angol nyelvvizsga, angol tesztek

Mywords.hu angol NYELVTAN - Ha nyelvtani tudásod szeretnéd bővíteni...

A MyWords.hu egy angoltanulást segítő rendszer. Honlapunkon bővítheted angol szókincsed, találsz angol nyelvvizsga teszteket, angol nyelvtani segédleteket, angol önéletrajz mintát, utazással kapcsolatos hasznos útiszótárat.
 

Kötőmód (Subjunctive)

Valamely cselekvéssel vagy történéssel kapcsolatban kifejezi a beszélő állásfoglalását, érzéseit.
Csak jelen és múlt időben léteznek kötőmódban álló igealakok.

Jelen idejű igealak: az ige 1. szótári alakja, E/3-ban nincs -s rag.
Be: minden személyben be

 

Használata:

  1. kérést, kívánságot, szükségességet kifejező tárgyi mellékmondatokban

pl az agree, arrange, ask, command, demand, propose, request, suggest igék után
I suggested that somebody call the police. (Javasoltam, hogy valaki hívja a rendőrséget.)
We agreed that we be there on time. (Megegyeztünk, hogy legyünk ott időben.)

  1. it is / was + melléknév szerkezet után, vmnek a fontosságát, szükségszerűségét hangsúlyozva

pl. a desirable, essential, inevitabe, necessary melléknevek után
It is important that the government take action immediately. (Fontos, hogy a kormány azonnali lépéseket tegyen.)

Múlt idejű igealak: az ige 2. szótári alakja
Be: minden személyben were

Használata:

  1. I wish = bárcsak
  1. a jelenre vonatkozó óhaj: Past Tense

I wish I could speak Spanish. (Bárcsak beszélnék spanyolul.)
-    a múltra vonatkozó óhaj: Past Perfect
I wish I hadn't lost my keys. (Bárcsak ne hagytam volna el a kulcsaimat.)

  1. If only = bárcsak (nyomatékosabb, mint az I wish, mondat végén felkiáltójel)

           -     a jelenre vonatkozó óhaj: Past Tense
If only I knew what to do! (Bárcsak tudnám mit csináljak.)
-    a múltra vonatkozó óhaj: Past Perfect
If only I had arrived earlier. (Bárcsak korábban érkeztem volna.)

      3.   would rather / sooner: választás, óhaj kifejezése
-     a jelenre vonatkozó óhaj
a.) ha a would rather / sooner kifejezés alanya és az óhajtott / választott cselekvés            alanya ugyanaz: would rather / sooner + to-nélküli infinitiv          
I would rather go by car. (Én inkább autóval mennék.)
b.) ha a két alany nem ugyanaz: would rather / sooner + Past Tense (kötőmód)            I would rather / sooner we eat out. (Jobban szeretném, ha étteremben ennénk.)
-     a múltra vonatkozó óhaj
akárki is az alany: would rather / sooner + Past Perfect (kötőmód) 
I would rather you had not left so early. (Jobban szerettem volna, ha nem mégy el olyan korán.)

       4.        it is / was (high) time = (legfőbb) ideje (volt) már, hogy.
-     a jelenre vonatkoztatva: Past Tense
It is (high) time you left. (Ideje indulnod.)
-    a múltra vonatkoztatva: Past Perfect
It was (high) time he had stopped drinking. (Legfőbb ideje volt, hogy abbahagyja   az ivást.)         
*    állhat utána (for sy +) to-infinitiv
It is (high) time (for us) to sit down to lunch. (Ideje leülnünk ebédelni.)

 5.        as if / as though = mintha
-    a jelenre vonatkoztatva: Past Tense
She behaves as if she didn't know anything. (Úgy tesz, mintha semmit nem tudna.)

  1. a múltra vonatkoztatva: Past Perfect

You look as if you hadn't slept a wink. (Úgy nézel ki, mintha semmit nem aludtál volna.)


Közösségi oldalak
 
Címkék
Szótanulás Angol útiszótár Szobafoglalás e-mail angol nyelven Albánia Ausztria Belgium Bosznia-Hercegovina Bulgária Korfu Kréta Nagy-Britannia Horvátország Ciprus Franciaország Gran Canaria Görögország Olaszország Madeira Mallorca Málta Montenegro Hollandia Portugália Szicília Spanyolország Svájc Törökország Saját szótár Főnevek Névelők Melléknevek Elöljárószók Névmások Számnevek Egyszerű jelen (Present simple) Folyamatos jelen (Present continuous) Angol befejezett jelen (Present perfect) Angol egyszerű múlt (Simple Past) Folyamatos múlt (Past Continuous) Befejezet múlt (Past Perfect) Egyszerű jövő (Simple Future) Folyamatos jövő (Future Continuous) Befejezett jövő (Future Perfect) Szenvedő szerkezet (Passive voice) Függő beszéd Feltételes mód Felszólító mód Műveltető szerkezet Angol Kötőmód (Subjunctive) Angol igenevek Angol elsődleges segédigék Szavak az angol nyelvű állásinterjúhoz Hasznos kifejezések az angol nyelvvizsgához Képleírás angolul Szibériai tigris Bonaparte Napoleon A csokoládé története Angol nyelvvizsga tesztek Motivációs levél angol nyelven Tanulmányok és munkatapasztalat angolul Személyes képességek angolul Angol szavak utazáshoz Motiváció, karriercélok angolul Fizetés Telefonos interjú angolul Önéletrajz angol nyelven
Szótanulás | Nyelvtan | Saját szavak | Nyelvvizsga | Állásinterjú | Utazás |
Kapcsolatfelvétel | Médiaajánlat | Adatvédelem
© 2009 Mywords