Mywords - Angol szótanulás kezdőlap Magyar Internet Média és Web Díj 2010 Médiadíj 2010
I. helyezés
Oktatás kategória
Angoltanulás, angol nyelvvizsga, angol tesztek

Mywords.hu angol NYELVTAN - Ha nyelvtani tudásod szeretnéd bővíteni...

A MyWords.hu egy angoltanulást segítő rendszer. Honlapunkon bővítheted angol szókincsed, találsz angol nyelvvizsga teszteket, angol nyelvtani segédleteket, angol önéletrajz mintát, utazással kapcsolatos hasznos útiszótárat.
 

NÉVELŐK (ARTICLES)

Határozott névelő (Definite Article)

Nem teszünk elé határozott névelőt

példák

elvont fogalmak (általános értelemben)

Life isn't easy. (Az élet nem könnyű.)

többes számú főnevek (általános értelemben)

Children like chocolate. (A gyerekek szeretik a csokoládét.)

tulajdonnevek

John lives in London. (John Londonban lakik.)

közlekedési eszközök (általános értelemben)

He goes to work by bus. (Busszal jár dolgozni)

napok, hónapok, évszakok nevei (általános értelemben)

July is the hottest month of the year. (Július az év legforróbb hónapja.)

anyagnevek

Do you like tea? (Szereted a teát?)

mutató és birtokos névmás

This movie is boring. (Ez a film unalmas.)
My car is black. (Az én autóm fekete.)

number, room, page, chapter szavak elé, ha főnév követi őket

Open your book on page 10. (Nyisd ki a könyved a 10. oldalon.)

közintézmények (ha abból a célból látogatjuk, amiért épültek)

My son goes to school. (A fiam iskolába jár.)

 

határozott névelő áll előtte

példák

már ismert, meghatározott dolog

Did you enjoy the concert? (Tetszett a koncert?)

elvont fogalmak (konkrét értelemben)

The life of my grandparents was hard. (A nagyszüleimnek nehéz élete volt.)

családnevek.

The Smiths live in London. (Smithék Londonban élnek.)

közlekedési eszközök (konkrét értelemben)

The bus by which he goes to work is always late. (A busz, amivel dolgozni jár, mindig késik.)

napok, hónapok, évszakok nevei (konkrét értelemben.)

The July of 2007 was very rainy. (2007. júliusa nagyon esős volt.)

közintézmények (ha nem abból a célból látogatjuk, amiért épültek)

I went to the hospital to visit my friend. (Elmentem a kórházba meglátogatni a barátomat.)

felsőfok, sorszámnév, és only (ha jelzőként vagy névmásként használjuk őket)

This was the best book I've ever read. (Ez volt a legjobb könyv, amit valaha olvastam.)
I was the first to arrive. (Én érkeztem elsőnek.)
We were the only people there. (Csak mi voltunk ott.)

emberek egy csoportját jelölő főnevesített melléknevek

The poor need help. (A szegényeknek segítségre van szükségük.)

népnevek (általános értelemben)

The Japanese are hard-working. (Japánok keményen dolgoznak.)

hangszerek (play igével)

Can you play the piano? (Tudsz zongorázni?)

Határozatlan névelő (Indefinite Article)

A, an: minden nemben ugyanaz
Nincs többes száma

 

Mikor használjuk?

példák

a

Ha a szó mássalhangzóval kezdődik

A boy, a dog

an

Ha a szó magánhangzóval kezdődik

An elephant, an American car

 

Nem teszünk elé határozatlan  névelőt

példák

advice, baggage, damage, equipment, fun, furniture, information, luggage, news, permission, progress, travel, weather, work.

Could you give me some good advice? (Tudnál adni egy jó tanácsot?)
I have some good news for you. (Van számodra egy jó hírem.)

anyagnevek

Paper is made out of wood. (A papír fából készül.)

elvont főnevek

Health is more important than money. (Az egészség fontosabb, mint a pénz.)

 

határozatlan  névelő áll előtte

példák

egyes számú, megszámlálható főnév (ha a beszélő először említi)

I have bought a car. (Vettem egy autót.)

egyes számú, megszámlálható főnév (általános értelemben)

A kid likes sweets. (Egy gyerek szereti az édességet. = bármely gyerek)

foglalkozás

His wife is a teacher. (A felesége tanár.)

sebesség, időmérték

He drove at 60 miles an hour. (Óránként60 mérfölddel vezetett.)
He eats twice a day. (Naponta kétszer eszik.)

a quarter, a couple, a dozen, a hundred,
a thousand, a million

He arrives a couple of days later. (Egy pár nappal később érkezik.)

meglepetést, csodálkozást kifejező felkiáltások

What a shame! (Micsoda szégyen!)


Közösségi oldalak
 
Címkék
Szótanulás Angol útiszótár Szobafoglalás e-mail angol nyelven Albánia Ausztria Belgium Bosznia-Hercegovina Bulgária Korfu Kréta Nagy-Britannia Horvátország Ciprus Franciaország Gran Canaria Görögország Olaszország Madeira Mallorca Málta Montenegro Hollandia Portugália Szicília Spanyolország Svájc Törökország Saját szótár Főnevek Névelők Melléknevek Elöljárószók Névmások Számnevek Egyszerű jelen (Present simple) Folyamatos jelen (Present continuous) Angol befejezett jelen (Present perfect) Angol egyszerű múlt (Simple Past) Folyamatos múlt (Past Continuous) Befejezet múlt (Past Perfect) Egyszerű jövő (Simple Future) Folyamatos jövő (Future Continuous) Befejezett jövő (Future Perfect) Szenvedő szerkezet (Passive voice) Függő beszéd Feltételes mód Felszólító mód Műveltető szerkezet Angol Kötőmód (Subjunctive) Angol igenevek Angol elsődleges segédigék Szavak az angol nyelvű állásinterjúhoz Hasznos kifejezések az angol nyelvvizsgához Képleírás angolul Szibériai tigris Bonaparte Napoleon A csokoládé története Angol nyelvvizsga tesztek Motivációs levél angol nyelven Tanulmányok és munkatapasztalat angolul Személyes képességek angolul Angol szavak utazáshoz Motiváció, karriercélok angolul Fizetés Telefonos interjú angolul Önéletrajz angol nyelven
Szótanulás | Nyelvtan | Saját szavak | Nyelvvizsga | Állásinterjú | Utazás |
Kapcsolatfelvétel | Médiaajánlat | Adatvédelem
© 2009 Mywords