Mywords - Angol szótanulás kezdőlap Magyar Internet Média és Web Díj 2010 Médiadíj 2010
I. helyezés
Oktatás kategória
Angoltanulás, angol nyelvvizsga, angol tesztek

Mywords.hu angol NYELVTAN - Ha nyelvtani tudásod szeretnéd bővíteni...

A MyWords.hu egy angoltanulást segítő rendszer. Honlapunkon bővítheted angol szókincsed, találsz angol nyelvvizsga teszteket, angol nyelvtani segédleteket, angol önéletrajz mintát, utazással kapcsolatos hasznos útiszótárat.
 

NÉVMÁSOK (PRONOUNS)

Mondatbeli szerepük: a már említett főnevet, melléknevet, számnevet helyettesítik

Személyes névmás

 

egyes szám

többes szám

 

Alanyeset

Tárgyeset

Alanyeset

tárgyeset

1. személy

I (én)

me (engem)

we

us

2. személy

you

you

you

you

3. személy

he
she
it

him
her
it

they

them

Az 'It' egyéb használata

  1. hellyel, idővel, időjárással kapcsolatos kifejezéseket vezet be

It's raining heavily again. (Megint nagyon esik a eső.)
It's half past seven. (Fél nyolc van.)

  1. alanyként áll személytelen igék előtt (seem, look, appear, happen, occur)

It seems as if she's about to lose his temper. (Úgy tűnik, nemsokára elfogy a türelme.)

  1. rámutatószó

It was difficult to convince him. (Nehéz volt meggyőznöm.)

Tárgyesetben álló személyes névmás

 1. a mondat tárgya

I saw him enter the house. (Láttam őt, amint bement a házba.)

 1. a mondat közvetett tárgya (részeshatározó)

My friend lent me his bike. (A barátom kölcsönadta nekem a biciklijét.)

 

Birtokos névmás

 

Egyes szám

Többes szám

1. személy

mine (az enyém)

ours

2. személy

yours

yours

3. személy

his
hers

theirs

Visszautal a már említett vagy ismert főnévre.

These books are mine. (Ezek a könyvek az enyémek.)
He gave me a book of his. (Odaadta nekem az egyik könyvét.)

 

Visszaható névmás

 

Egyes szám

Többes szám

1. személy

myself (magam/at/)

ourselves

2. személy

yourself

yourselves

3. személy

himself
herself
itself

themselves

a.) Az alany cselekvése önmagára hat vissza.

When he got home he poured himself a drink. (Miután hazaért, töltött magának egy italt.)
He cut himself with the razor blade. (Megvágta magát a borotvapengével.)

b.) Az alany egyedül, segítség nélkül hajtotta végre a cselekvést.
I lifted the heavy bag myself. (Egyedül emeltem meg a nehéz táskát.)

 

Kölcsönös névmás

két személy esetén

több személy esetén

each other (egymás)

one another (egymás)

Két vagy több cselekvő kölcsönösen ugyanazt teszi, ugyanúgy érez egymás iránt.

The football players blamed one another for the defeat. (A focisták egymást hibáztatták a vereségért.)
Mary and Kate have always been jealous of each other. (Mary és Kate mindig is féltékenyek voltak egymásra.)
Mutató névmás

 

egyes szám

többes szám

közelre mutató

this (ez)

these (ezek)

távolra mutató

that (az)

those (azok)

Such = ilyen(ek), olyan(ok)
The same = ugyanaz(ok)

Állhat önállóan: This is the house of my parents. (Ez a szüleim háza.)
Állhat jelzőként a főnév előtt: This house is very expensive. (Ez a ház nagyon drága.)

 

Kérdő névmás

Mindig a mondat elején áll.
Egyes és többes számban ugyanaz az alakja.

Kérdőszó

Használat

Példa

Who?
Whom?

személyre: alany
tárgy

Who saw you? (Ki látott téged?)
Who(m) did you see? (Kit láttál?)

What?

tárgyra:  alany

What is your name? (Mi a neved?)

Where?

helyre

Where do you live? (Hol laksz?)

When?

időre

When were you born? (Mikor születtél?)

Which

választáskor

Which one do you want? (Melyiket szeretnéd?)

Why?

ok, cél

Why didn't you go? (Miért nem mentél el?)

How?

módra

How are you? (Hogy vagy?)

 

távolságra

How far do you live from here? (Milyen messze laksz innen?)

 

gyakoriságra

How often do you meet? (Milyen gyakran találkoztok?)

 

fokra

How wide is the river? (Milyen széles a folyó?)

 

mennyiségre

How many dogs do you have? (Hány kutyád van?)
How much flour do you need? (Mennyi liszt kell?)

What kind / sort of?

minőségre

What kind / sort of car is it? (Ez milyen fajta autó?)

What+be XY like?

külső, belső tulajdonságra

What is your brother like? (Milyen a bátyád?)

What does XY look like?

külső tulajdonságra

What does your brother look like? (Hogy néz ki a bátyád?)

 
DE: What does your brother like? (Mit szeret a bátyád?)

Elöljárószó + who, what, where:

With who(m) did you travel? (Kivel utaztál?)
Vagy: Who did you travel with?

 

Vonatkozó névmás

 1. korlátozó értelmű mellékmondat

 

-  A mellékmondat feltétlenül szükséges a főmondat jelentésének megértéséhez.
Pl. My brother who lives in London is a dentist. (Az a bátyám, aki Londonban él, fogorvos. - A beszélőnek több bátyja van.)
Nincs vessző a tagmondatok között

 

Élőlényre

Élettelen dologra

Alanyeset

who / that

that / which

Tárgyeset

who(m) / that / ----

that / which / --

Elöljárós tárgyeset

who(m) / that / ---- + elöljárószó

that / which / -- + elöljárószó

Birtokos eset

whose

whose / of which

 

 

Példák élőlényre

Alanyeset

The boy who / that is dancing with that girl is my boyfriend.

Tárgyeset

The woman who(m) / that / ---- you met at the party is my wife.

Elöljárós tárgyeset

The man to whom I got engaged is a businessman.
The man who(m) / that / ---- I got engaged to is a businessman.

Birtokos eset

People whose houses got damaged will get compensation.

 

 

Példák élettelen dologra

Alanyeset

Here is the book that / which I got from her.

Tárgyeset

The ring that / which / ---- he bought was a fake.

Elöljárós tárgyeset

The knife with which the murder was committed has been found..
The car which / that / ---- we traveled by got stolen.

Birtokos eset

Can you see the house whose walls are painted green?
Can you see the house the walls of which are painted green?

 

 1. nem korlátozó (bővítő) értelmű mellékmondat

-  A mellékmondat nem feltétlenül szükséges a főmondat jelentésének megértéséhez.
Pl. My brother, who lives in London, is a dentist. (A bátyám, aki egyébként Londonban él, fogorvos. - A beszélőnek egy bátyja van.)
vessző van a tagmondatok között
-  a vonatkozó névmás nem hagyható el
-  a that nem használható

 

Élőlényre

Élettelen dologra

Alanyeset

who

which

Tárgyeset

who(m)

which

Elöljárós tárgyeset

elöljárószó + who(m)
who(m) + elöljárószó

elöljárószó + which
which + elöljárószó

Birtokos eset

whose

whose / of which

 

Példák élőlényre

Alanyeset

Ray wants to marry Jane, who is his neighbour.

Tárgyeset

Ray wants to marry Jane, who(m) he has only known for a week.

Elöljárós tárgyeset

My neighbour, with whom I get along well, has been arrested.
My neighbour, whom I get along well with, has been arrested.

Birtokos eset

I feel sorry for Kate, whose dog has disappeared.

 

 

Példák élettelen dologra

Alanyeset

Budapest, which lies on the banks of the Danube, is the capital of Hungary.

Tárgyeset

Budapest, which we visited last year, is a very beautiful city.

Elöljárós tárgyeset

The 10:30 train, on which I traveled, got in late.
The 10:30 train, which I traveled on, got in late.

Birtokos eset

His house, whose walls are green, cracked in the quake.
His house, the walls of which are green, cracked in the quake.

 

 1. what - mint vonatkozó névmás

Csak a megnevezendő dolog helyett, nem pedig után használható.

I couldn't hear what you told me. (Nem hallottam, amit mondtál.)
HIBÁS: I couldn't hear the story what you told me.

What (= the thing which / that / - ) you need is some rest. (Amire szükséged van, az egy kis pihenés.)

 1. visszautalás az egész előző mondatra - which

 

She didn't greet me, which made me so upset. (Nem köszönt nekem, ami nagyon felbosszantott.)

 1. kiemelés - that / who

 

It was my mum who / that phoned me yesterday. ( Az anyukám volt az, aki tegnap felhívott.)

 

Határozatlan névmás

 

Személyre

dologra

somebody (valaki)
someone

something (valami)

anybody (a somebody tagadása, bárki)
anyone

anything (a something tagadása, bármi)

nobody (senki)
no ne vagy no-one

nothing (semmi)

everybody (mindenki)
everyone

everything (minden)

 1. E/3 személyű igealak áll utánuk
 2. Visszautalás:

személyre: them: I hope everyone enjoyed themselves at the party.
tárgyra: it: I've just heard something about him. It's very interesting.

 

Névmás

Használata

példa

Some-
Every-

- állító mondatokban,
- ritkábban kérdő mondatokban

I want to tell you something.
Is everything all right?

Any-

- kérdő, tagadó mondatokban a some helyett
- állító mondatokban: bármi értelemben

I didn't tell her anything.
I'll do anything you want.

No-

- csak tagadó mondatokban, állító igealak mellett (nincs kettős tagadás)

There was no one in the street.


Közösségi oldalak
 
Címkék
Szótanulás Angol útiszótár Szobafoglalás e-mail angol nyelven Albánia Ausztria Belgium Bosznia-Hercegovina Bulgária Korfu Kréta Nagy-Britannia Horvátország Ciprus Franciaország Gran Canaria Görögország Olaszország Madeira Mallorca Málta Montenegro Hollandia Portugália Szicília Spanyolország Svájc Törökország Saját szótár Főnevek Névelők Melléknevek Elöljárószók Névmások Számnevek Egyszerű jelen (Present simple) Folyamatos jelen (Present continuous) Angol befejezett jelen (Present perfect) Angol egyszerű múlt (Simple Past) Folyamatos múlt (Past Continuous) Befejezet múlt (Past Perfect) Egyszerű jövő (Simple Future) Folyamatos jövő (Future Continuous) Befejezett jövő (Future Perfect) Szenvedő szerkezet (Passive voice) Függő beszéd Feltételes mód Felszólító mód Műveltető szerkezet Angol Kötőmód (Subjunctive) Angol igenevek Angol elsődleges segédigék Szavak az angol nyelvű állásinterjúhoz Hasznos kifejezések az angol nyelvvizsgához Képleírás angolul Szibériai tigris Bonaparte Napoleon A csokoládé története Angol nyelvvizsga tesztek Motivációs levél angol nyelven Tanulmányok és munkatapasztalat angolul Személyes képességek angolul Angol szavak utazáshoz Motiváció, karriercélok angolul Fizetés Telefonos interjú angolul Önéletrajz angol nyelven
Szótanulás | Nyelvtan | Saját szavak | Nyelvvizsga | Állásinterjú | Utazás |
Kapcsolatfelvétel | Médiaajánlat | Adatvédelem
© 2009 Mywords